Καταγραφή σεισμικού φαινομένου στην Θεσσαλονίκη, 16/07/2014

Από τον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε μια σύντομη αναφορά η οποία αναφέρεται σε μια προκαταρκτική ανάλυση της σεισμικής κίνησης που καταγράφονται από το Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων του INDES-MUSA, λόγω του πρόσφατου σεισμού στην Θεσσαλονίκη (M3.0, 40.5383N, 22.9608E), ο οποίος κατεγράφη στις 16/07/2014.

Αναφορά σεισμικής κίνησης 16/07/2014