Εγκατάσταση 2 μόνιμων σταθμών GNSS

Το χρονικό διάστημα 27-28/10/2013, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση 2 σταθμών GNSS αναφοράς στην περιοχή μελέτης για την παρακολούθηση των μετακινήσεων στην περιοχή έρευνας.

Μόνιμος Εξοπλισμός σταθμού GNSS – Κεραία λήψης GNSS

 

Πριν από την εγκατάσταση των μόνιμων σταθμών αναφοράς, προηγήθηκε  επιτόπιος έλεγχος των θέσεων εγκατάστασης με σκοπό να διερευνηθούν :

–     Τα κατάλληλα κτήρια στην γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος

–     Τα πιθανά εμπόδια στην κεραία λήψης GNSS

–     Η δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο εγκατάστασης

–     Η ασφάλεια του σταθμού και η πιθανή φύλαξη αυτού

–     Ο τρόπος στήριξης της κεραίας GNSS

–     Η ποιότητα του σήματος στην περιοχή

–     Η διασύνδεση με δίκτυο δεδομένων (Σταθερή γραμμή ΟΤΕ…)

–     Η λήψη φωτογραφιών για την προετοιμασία στο γραφείο

Προεπιλεγείσες θέσεις εγκατάστασης

 

Εξετάστηκαν 8 πιθανές θέσεις για τους μόνιμους σταθμούς εκ των οποίων επιλέχθηκαν οι ακόλουθες

1Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ GNSS (30/10/13)

2Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ GNSS (31/10/13)

Ο έλεγχος μικρομετακινήσεων των ίδιων των σταθμών αναφοράς GNSS πραγματοποιείται με την ένταξή τους στο SmartNet Greece (MetricaNet), μέσω του οποίου επιτυγχάνεται:

–       Επίλυση των δύο σταθμών από την ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ

–       Ελεγχος των όποιων μικρομετακινήσεων μεταξύ των 2 σταθμών της περιοχής ενδιαφέροντος σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή

–       Δυνατότητα RTK  μετρήσεων με σύνδεση στο SmartNet Greece

–       Ακριβέστερες επιλύσεις με μοντέλα ιονόσφαιρας από το SmartNet Greece