Συμμετέχοντες Φορείς

Η ένωση εταίρων για την ομαλή υλοποίηση του INDES-MUSA αποτελείται από 3 μέλη. Οι συμμετέχοντες φορείς είναι η εταιρία GEOSYSTEMS HELLAS IT ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (www.geosystems-hellas.gr) η οποία δρα και ως συντονιστής, με υπεύθυνο την κα Μπέττυ Χαραλαμποπούλου, Γεωλόγο,  ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, www.oasp.gr, www.itsak.gr ) από τον οποίο έχει οριστεί και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος  Δρ. Εμμανουήλ Ροβίθης, Πολιτικός Μηχανικός, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (www.gein.noa.gr) με υπεύθυνο τον Δρ. Αθανάσιο Γκανά, Γεωλόγο. Στην συνέχεια παρατίθενται κάποιες γενικές πληροφορίες για τον εκάστοτε εταίρο.

 

  • GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. (Συντονιστής)

H GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2009 και είναι το πιο πρόσφατο μέλος του Ευρωπαϊκού ομίλου GEOSYSTEMS EU GROUP.

Δραστηριοποιείται εμπορικά σε Ελλάδα και Κύπρο ως Authorized Distributor των λογισμικών λύσεων της INTERGRAPH / ERDAS σε desktop & σε Enterprise Solutions και σαν σύμβουλος σε έργα γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης και έρευνας και ανάπτυξης (R&D projects).

 

  • Ο.Α.Σ.Π. – ΙΤΣΑΚ

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ιδρύθηκε το 1983. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σκοπός του Ο.Α.Σ.Π. είναι η επεξεργασία και ο σχεδιασμός της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας -στo πλαίσιo των κυβερνητικών κατευθύνσεων- καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/25-4-1983).

 

Εξωτερικοί συνεργάτες ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ

O Εμμανουήλ Κίρτας (Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc) είναι Επίκουρος Καθηγητής τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Σέρρες με γνωστικό αντικείμενο: Σεισμική συμπεριφορά κατασκευών και δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής, δυναμική συμπεριφορά εδαφικής απόθεσης υπό την επίδρασης σεισμικών φορτίων, ανάλυση κατασκευών με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://kirtas.weebly.com

Ο Κωνσταντίνος Λουπασάκης (Ph.D., M.Sc. Γεωλόγος ΑΠΘ –  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ)  είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ειδικεύεται  στην Τεχνική Γεωλογία – Γεωτεχνική Μηχανική και ειδικότερα στη βελτίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των γεωλογικών Σχηματισμών. Στο πλαίσιο του γνωστικού του πεδίου ιδιαίτερη  έμφαση δίνει στην έρευνα φυσικών καταστροφικών φαινομένων  καθώς και στην ανάλυση γεωλογικών δομών και γεωκατασκευών με μεθόδους υπολογιστικής γεωτεχνικής μηχανικής.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.legah.metal.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=7

Ο Δημήτρης Πιτιλάκης (M.Sc. University of California, Berkeley,  U.S.A., Ph.D. in earthquake engineering, Ecole Centrale Paris, France) είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του  Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται στη γεωτεχνική σεισμική μηχανική, και ειδικότερα στη δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής, με έμφαση στις πειραματικές προσομοιώσεις και στην αριθμητική ανάλυση.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/dpitilak/

 

  • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που αποτελεί Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο και υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Το Γ.Ι. είναι ένα από τα παλαιότερα ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα. Η Ελληνική πολιτεία αναγνώρισε από νωρίς το σεισμικό πρόβλημα της χώρας και ίδρυσε το 1893 το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, που από τότε λειτουργεί συνεχώς. Οι κεντρικές του εγκαταστάσεις ευρίσκονται στην Αθήνα, στον λόφο Νυμφών στο Θησείο.

 

Από την κινεζική πλευρά, η συνεργαζόμενη εταιρία είναι η Beijing iSpatial Co. Ltd (http://ispatial.com.cn/en/index.asp).