1η αποστολή LiDAR

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η προγραμματισμένη λήψη LiDAR στην περιοχή του Καλοχωρίου και η ανάλογη επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων  με τελικό αποτέλεσμα αρχείων τα υψηλής ακρίβειας DTM/DSM και 3D city model βασισμένο στα δεδομένα LiDAR. Η προγραμματισμένη λήψη LiDAR υλοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Μαϊου 2014, καλύπτοντας ένα σχέδιο πτήσης πάνω από την περιοχή της μελέτης  του Καλοχωρίου. Παραλλήλως, στις 11 Μαϊου 2014, έγινε και λήψη ψηφιακών αεροφωτογραφιών. Μετά την έκδοση της κατάλληλης άδειας πτήσης  για τις πτήσεις από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, επιτεύχθη ο προγραμματισμός των πτήσεων με βάση τις προβλέψεις νεφοκάλυψης για διαστήματα 3 ωρών από το Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο σχεδιασμός της πτήσης για τους δύο αισθητήρες (ALS60 & Z/I DMC) διεξήχθη με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων λογισμικού που επιτρέπουν την βέλτιστη προσαρμογή στη γεωμετρία και το ανάγλυφο της περιοχής. Το Σύστημα Διαχείρισης Πτήσης & Ελέγχου αισθητήρα παρείχε ακριβή έλεγχο της πτήσης, παράλληλα με οπτικοποίηση των δεδομένων για έλεγχο της ακρίβειας της λήψης των δεδομένων από τους αισθητήρες καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων κατά τη διάρκεια της λήψης με τους ALS60 & Z/I DMC . Με τη χρήση του εναέριου σαρωτή laser Leica ALS60 και του αισθητήρα  Multiple Pulses in Air (MPiA), παρείχθη High Density Surface Model (DSM) και ψηφιακό μοντέλο εδάφους DTM σε πλέγμα 1×1 m. Η διαδικασία επίλυσης των τροχιών LiDAR και ο υπολογισμός του νέφους σημείων παρήγαγε ένα εξαιρετικά ακριβές DSM, και δημιούργησε ένα ρεαλιστικό  3D city model βασισμένο στα δεδομένα LiDAR. Ο συνδυασμός DSM/DTM με Airborne Color Imagery το οποίο αποκτήθηκε με την χρήση της κάμερας Z/I DMC παρήγαγε ακριβείς ορθοφωτοχάρτες. Οι πρωτογενείς ψηφιακές  εικόνες με 1:1 ανάλυση χρωμάτων (RGB) από την κάμερα DMC επεξεργάστηκαν με τα συνοδευτικά δεδομένα GPS/INS. Μετά την μετα-επεξεργασία, οι εικόνες πέρασαν όλα τα στάδια της φωτογραμμετρικής ροής εργασίας – αεροτριγωνισμός και ορθοαναγωγή σε μέγεθος pixel 0,1 m. Το τελικό προϊόν ορθοφωτοχάρτη είναι με μέγεθος 10 cm pixel size. Η λήψη των ψηφιακών εικόνων με χρήση αερομεταφερόμενου συστήματος GPS/INS, δίνει την  βέλτιστη ποιότητα των αποτελεσμάτων. Για τον αεροτριγωνισμό και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων ALS60,  χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της 2ας Μαΐου από τους δύο σταθμούς βάσης GPS/GNSS του έργου τα οποία και έχουν εγκατασταθεί στο κτίτιο μπάσκετ και στο Πολιτιστικό κέντρο από τον Οκτώβριο του 2013, και συλλέγουν αδιαλλείπτως πληροφορία και τα 57 GCP που είχαν μετρηθεί με Rover GPS GNSS με μια «καμπάνια υπαίθρου» ακριβείας.  Το 3D city model της περιοχής που λαμβάνεται από τα δεδομένα LiDAR θα επιτρέψει την κατάρτιση μιας βάσης ακριβείας με πληροφορία κτιρίων όσον αφορά το ύψος και τις διαστάσεις τους και όλες τις λεπτομέρειες πχ.δώματα κ.α. Το 3D city model της περιοχής θα χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών, όπως αυτή επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευών σε μελλοντικό στάδιο του έργου INDES-MUSA.