Παρουσίαση εργασίας για το ερευνητικό έργο INDES MUSA στο Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 2ECEES

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε λήψη της περίληψης της εργασίας την οποία παρουσίασε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Δρ. Εμμανουήλ Ροβίθης στο Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 2ECEES το οποίο διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, 25-29/08/2014.

Πατήστε εδώ