Μνημόνιο Συνεργασίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού Έργου INDES MUSA, υπογράγει στην Αθήνα, 30/07/2014, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του Έργου Geosystems Hellas A.E. και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (ΕΑΑ/ΓΙ). Σκοπός αυτής της συμφωνίας είναι ο προσδιορισμός της διάθεσης δεδομένων του παλιρροιογράφου που εγκαταστάθηκε επιτυχώς το Φεβρουάριο 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος «INDES MUSA», στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), και συγκεκριμένα στο δυτικότερο τμήμα των εγκαταστάσεων της προβλήτας αυτού. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής συμφωνείται ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη λειτουργία του παλιρροιογράφου θα παραμείνουν πνευματική ιδιοκτησία του προγράμματος «INDES MUSA» και της ομάδας εργασίας του προγράμματος καθώς και ότι η διάθεση των δεδομένων θα είναι near real time, παρεχόμενα από τον server του προγράμματος προς το ευρύ κοινό.