Καταγραφή σεισμικού φαινομένου στην Χαλκίδα, 17/11/2014

Από τον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε μια σύντομη αναφορά η οποία αναφέρεται σε μια προκαταρκτική ανάλυση της σεισμικής κίνησης που καταγράφονται από το Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων του INDES-MUSA, λόγω του πρόσφατου διπλού σεισμού στην Χαλκίδα ML5.2 (38.6398N-23.3953E, 23:05:55GMT) και ML5.2 (38.6427N-23.4067E, 23:09:03 GMT), ο οποίος κατεγράφη στις 17/11/2014.

Αναφορά σεισμικής κίνησης 17/11/2014