Εγκατάσταση ζεύγους επιταχυνσιογράφων σε δεξαμενή νερού των εγκαταστάσεων της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στο Καλοχώρι

Στο πλαίσιο της δράσης «D2.2: Design and implementation of permanent Aceelerographic and GNSS network» του INDES-MUSA, υλοποιήθηκε στις 20/02/2014 εγκατάσταση ενός ζεύγους επιταχυνσιογράφων σε δεξαμενή νερού της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στο Καλοχώρι (Σχήμα 1) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του ερευνητικού έργου για την παρακολούθηση της σεισμικής κίνησης και την μελέτη της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής στην ζώνη δεξαμενών της περιοχής μελέτης.

Ο 1ος επιταχυνσιογράφος με κωδικό KLH5 τοποθετήθηκε σε μεταλλική βάση η οποία κατασκευάστηκε από την ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε ειδικά για τις ανάγκες του έργου στην κορυφή της δεξαμενής [Φωτογραφία 1], πληρώντας το κριτήριο της εγκατάστασης σε αντιπροσωπευτική κατασκευή της συγκεκριμένης ζώνης.

Ο 2ος επιταχυνσιογράφος με κωδικό KLH6 τοποθετήθηκε πάνω στο έδαφος σε κοντινή απόσταση από την δεξαμενή [Φωτογραφία 2]. Η επιλεγμένη θέση ικανοποιεί την απαίτηση μικρής επιρροής της κατασκευής στις καταγραφές ώστε να θεωρείται ως η εγκατάσταση ελευθέρου πεδίου για την συγκεκριμένη ζώνη.

Η παραμετροποίηση των σταθμών επιτρέπει την συνεχή καταγραφή της σεισμικής κίνησης και την αποθήκευσή τους τοπικά. Σε μελλοντικό χρόνο προβλέπεται να εξεταστεί η δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης των 2 σταθμών με τις υποδομές του ΟΑΣΠ- ΙΤΣΑΚ στην Θεσσαλονίκη ώστε τα αντίστοιχα δεδομένα και οι καταγραφές να λαμβάνονται με συνεχή ροή και σε πραγματικό χρόνο και να αποθηκεύονται σε τοπικό server για την περαιτέρω διάχυσή τους σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

Σχήμα 1: Ενοργάνωση δεξαμενής νερού των εγκαταστάσεων της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στο Καλοχώρι.

Φωτογραφία 1: Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου (KLH5) στην κορυφή δεξαμενής νερού των εγκαταστάσεων της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε στο Καλοχώρι.

Φωτογραφία 2: Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου (KLH6) πάνω στο έδαφος σε κοντινή απόσταση από την δεξαμενή.